Поддържани материали на склад

  1. Профилни тръби:

– правоъгълни

 -квадратни

 

  1. Кръгли тръби:

– шевни- черни и поцинковани

– безшевни

 

  1. Винкели, студеноогънати профили (СОП), Европрофили- IPE, UPN

 

  1. Ламарина

-студеновалцувана

-горещовалцувана

– просечена

– рифелова

-щампована

– поцинкована

 

  1. Стомана- обикновена, конструкционна, инструментална, специална и др.

– кръгли

– плоски

– квадратни

– калибровани

– шпонкови